Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 17.06.2019 10:00
Část 1: Nový agendový informační systém
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 24.06.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
podlimitní Zadáno 16.05.2019 05.06.2019 08:00
Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
nadlimitní Zadáno 16.05.2019 17.06.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice a Sušany
nadlimitní Zadáno 15.05.2019 21.06.2019 09:00
Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 22.05.2019 10:00
Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice.
podlimitní Zadáno 14.05.2019 31.05.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
nadlimitní Zadáno 10.05.2019 27.06.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov
nadlimitní Zadáno 10.05.2019 10.06.2019 08:30
Předběžná tržní konzultace - Zajištění komerční spisovny pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání 09.05.2019 24.05.2019 14:00
Rozbory sedimentů, půdy a odpadní vody
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 04.06.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá, Opočnice a Vrbice
nadlimitní Zadáno 09.05.2019 17.06.2019 08:30
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 20.05.2019 09:00
KoPÚ Švihov s upřesněním přídělů
podlimitní Zadáno 03.05.2019 27.05.2019 08:00
,,Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Druzcov"
podlimitní Zadáno 29.04.2019 20.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016