Veřejná zakázka: PD a AD - PSZ Kučlín a Měrunice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36342
Systémové číslo: P21V00004419
Datum zahájení: 26.10.2021
Nabídku podat do: 10.11.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD a AD - PSZ Kučlín a Měrunice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Počet smluv: 2 Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektových dokumentací na polní cesty a svodný příkop, brod, Interakční prvky a doplnění LBK včetě tříleté pěstobní péče pro provádění staveb na podkladě schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kučlín (rozšíření o část k.ú. Bílina a část k.ú. Dřínek) a k.ú. Měrunice, včetně zpracování geotechnického průzkumu a zajištění stavebního polení na veškeré části. Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta. Pro celý předmět plnění bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny 2 smlouvy - smlouva o dílo na vypracování projektových dokumentací a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta. V rámci veřejné zakázky budou vypracovány projektové dokumentace, pro každou stavbu zvlášť (cesty C1, C21, C7A, C7B, VHO SP5 a IP1, IP2, LBK2481 v k.ú Kučlín; VPC 9 a VPC 13 v k.ú. Měrunice).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 765 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky