Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru a všech dalších průzkumů (GTP) pro stavbu HPC1 v k.ú. Veselá u Semil
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 17.08.2020 09:00
Komplexní zajištění služeb vydávání a správy elektronických certifikátů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2020 10.08.2020 10:00
Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2020 06.08.2020 09:00
Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C14
podlimitní Zadáno 22.07.2020 11.08.2020 09:00
Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb a ozelenění v okrese Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 29.07.2020 09:00
Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice
podlimitní Zadáno 13.07.2020 03.08.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty HC1-R v k.ú. Pavlovice u Jestřebí včetně biokoridoru LBK 1060/1062 a GTP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 21.07.2020 12:00
Protierozní meze a polní cesty v k.ú. Oldřichovice
podlimitní Zadáno 09.07.2020 27.07.2020 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj pro období 08/2020 - 07/2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 22.07.2020 09:00
Vodohospodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová
podlimitní Zadáno 03.07.2020 04.08.2020 09:00
Protipovodňová a protierozní opatření Malenovice u Zlína
podlimitní Zadáno 02.07.2020 22.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova
podlimitní Zadáno 02.07.2020 21.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Telib a Pěčice
podlimitní Zadáno 01.07.2020 27.07.2020 08:30
Projektová dokumentace - vodohospodářská opatření Sehradice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2020 10.07.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora
nadlimitní Zadáno 30.06.2020 05.08.2020 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016