Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy
nadlimitní Zadáno 26.03.2018 30.04.2018 08:30
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů Blažim
nadlimitní Zadáno 20.03.2018 02.05.2018 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tlumačov u Domažlic
nadlimitní Zadáno 20.03.2018 26.04.2018 09:00
TDS a koordinátor BOZP při výstavbě polních cest v k.ú. Sítiny, Ovesné Kladruby, Vysočany u Ovesných Kladrub, Palič, Krapice, Horní Ves u Mar. Lázní a hospodářského sjezdu v k.ú. Chocovice.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 09.04.2018 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslávky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 03.04.2018 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štítkov a Smrčná u Čkyně
nadlimitní Zadáno 14.03.2018 25.04.2018 09:00
Školení zaměstnanců SPÚ v návaznosti na problematiku GDPR
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 21.03.2018 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota
nadlimitní Zadáno 12.03.2018 16.04.2018 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jeníkovice u Horšovského Týna a Výrov u Milavčí
podlimitní Zadáno 07.03.2018 06.04.2018 09:00
KoPÚ v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí
nadlimitní Zadáno 07.03.2018 10.04.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice
nadlimitní Zadáno 07.03.2018 16.04.2018 08:30
Archeologické dohledy 4 staveb – Hořiněves, Nepasice, Libřice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2018 26.03.2018 09:00
Vypracování PD pro poldry Nové Dvory a Nová Ves a pro DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 19.03.2018 12:00
KoPÚ Skryje nad Berounkou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 21.03.2018 10:00
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - Dodávka, implementace a podpora provozu informačního systému elektronické spisové služby pro období 2020-2023
nadlimitní Zadávání 01.03.2018 13.03.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016