Veřejná zakázka: Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36062
Systémové číslo: P21V00004139
Evidenční číslo zadavatele: SP9259/2021-537207 VZ 19/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018223
Datum zahájení: 18.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, případně výstavba polní cesty HPC3 včetně odvodňovacích prvků a výsadby doprovodné zeleně s následnou tříletou rozvojovou péčí. Parametry cesty: P 5/30, od staničení 0,625 km P 3/30, délka polní cesty HPC3 - 831m. Komunikace je navržena ze štěrkodrti mocnosti 300mm, štěrkodrť bude překryta penetračním makadamem mocnosti 100 mm. Celá konstrukce bude uzavřena dvojnásobným živičným nátěrem. Současně dojde ke stavbě ochranného odvodňovacího příkopu OP1 včetně propustku. Při stavbě HPC3 dojde ke křížení IS: vodovod DN50 - SV a.s. a nadzemní vedení VN - ČEZ Distribuce a.s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 753 813 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mělník

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky