Veřejná zakázka: Realizace PSZ v k.ú. Lavičné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32026
Systémové číslo: P21V00000102
Evidenční číslo zadavatele: SP11258/2020-544101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-010863
Datum zahájení: 21.01.2021
Nabídku podat do: 10.02.2021 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace PSZ v k.ú. Lavičné
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výstavba polních cest C8, C9, protierozního opatření PEO 3 a výsadba lokálního biokoridoru LBK, jako prvků navržených v plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace.
Součástí realizace stavebních prací dále je:
• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
• geodetické zaměření skutečného provedení díla
• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
• následná péče o zeleň po dobu 3 let po výsadbě

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 546 187 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky