Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace PSZ v k.ú. Lavičné
Odesílatel Denisa Vévodová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2021 11:14:18
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
přikládáme odpovědi k následujícím dotazům:

Dotaz č. 1
V zadávací dokumentaci v kapitole 15.3 Časový harmonogram je uvedeno dokončení realizace cesty C08 a C09 ke 31.10.221. Ve smlouvě o dílo v čl. V Doba plnění je však uveden termín dokončení do 15.11.2021 (uzlový dob č.2).

Dotaz č. 2
Prosíme o upřesnění zda Vámi uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky 26 546 187,- Kč bez DPH je cena uvažovaná pro výpočet víceprací uvedená v návrhu SOD v čl. XVII, bod 7 a 8 (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS).

Odpověď na dotaz č. 1:
Děkujeme za upozornění. Skutečně došlo k chybě v termínu plnění uzlového bodu č. 2 v návrhu smlouvy o dílo. Správně je termín plnění do: 31.10.2021, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Přílohou přikládáme opravený návrh smlouvy o dílo.

Odpověď na dotaz č. 2:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 26 546 187,- Kč bez DPH je cena, která se použije pro výpočet víceprací uvedená v návrhu SOD v čl. XVII, bod 7 a 8.

Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek do 10.2.2021 do 8:00 hod.


Přílohy
- Opravená_Příloha č. 2 - Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy o dílo.docx (81.48 KB)