Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace PSZ v k.ú. Lavičné
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je výstavba polních cest C8, C9, protierozního opatření PEO 3 a výsadba lokálního biokoridoru LBK, jako prvků navržených v plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace.
Součástí realizace stavebních prací dále je:
• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
• geodetické zaměření skutečného provedení díla
• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
• následná péče o zeleň po dobu 3 let po výsadbě
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 10.02.2021 08:00
Datum zahájení: 21.01.2021 13:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: