Smlouva: Smlouva o dílo Realizace PSZ v k.ú. Lavičné

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13325
Evidenční číslo: 98-2021-544101
Datum uzavření smlouvy: 12.03.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 17 676 676,00
Cena v Kč vč. DPH: 21 388 777,96
Zadávací řízení: Realizace PSZ v k.ú. Lavičné

Název (předmět)

Smlouva o dílo Realizace PSZ v k.ú. Lavičné

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výstavba polních cest C8, C9, protierozního opatření PEO 3 a výsadba lokálního biokoridoru LBK, jako prvků navržených v plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace.
Součástí realizace stavebních prací dále je:
• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
• geodetické zaměření skutečného provedení díla
• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
• následná péče o zeleň po dobu 3 let po výsadbě

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy