Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace PSZ v k.ú. Lavičné
Odesílatel Denisa Vévodová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2021 06:55:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
zasíláme vysvětlení k dotazu:
Objednatel bude hradit následnou péči o zeleň postupně v jednotlivých následných 3 letech po předchozím provedení v termínech a písemném odsouhlasení v souladu s článkem V., bodem 8. návrhu smlouvy o dílo.

Původní zpráva

Datum 27.01.2021 14:59:17
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v souladu s bodem 2.5. ZD máme následující dotaz k výběrovému řízení:
- ve smlouvě o dílo jsou uvedeny v čl. IV. platební podmínky. Není nám jasné, jak bude probíhat fakturace za následnou péči o zeleň. Bude vyfakturováno po předání a převzetí díla nebo postupně v jednotlivých následných třech letech?
Děkujeme za odpověď