Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace PSZ v k.ú. Lavičné
Odesílatel Denisa Vévodová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2021 12:40:36
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
přikládáme odpověď k následujícím dotazu.

Dotaz:
V zadávací dokumentaci, resp. Příloze č. 3 Soupisy prací chybí u některých položek měrné jednotky.
Konkrétně u objektu 304/15-3-0 - Vedlejší a ostatní náklady, položky 1 až 8.
Dále pak u objektu 304/15-2-1 0 Výstavba polní cesty C8 - SO 101, položka č. 20. A u objektu 304/15-2-2 - Výstavba polní cesty C8 - SO 102, položka č. 39.

Odpověď:
U těchto položek skutečně chybělo vymezení měrných jednotek. Zadavatel přikládá doplněné soupisy prací.


Přílohy
- Příloha č. 3 - soupisy prací - PEO 3 v k.ú. Lavičné (zadání).xml (68.41 KB)
- Příloha č. 3 - soupisy prací - PEO 3 v k.ú. Lavičné.xlsx (70.08 KB)
- Příloha č. 3 - soupisy prací - Polní cesta C8 v k.ú. Lavičné (zadání).xml (223.21 KB)
- Příloha č. 3 - soupisy prací - Polní cesta C8 v k.ú. Lavičné [zadání].xlsx (115.94 KB)