Smlouva: Výstavba rybníka "Na Korouhvích" v k.ú. Prostřední Lhota

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4433
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 130 158,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 837 491,00

Název (předmět)

Výstavba rybníka "Na Korouhvích" v k.ú. Prostřední Lhota

Stručný popis

Předmětem je stavba rybníka v rámci revitalizace potoka Radíč. Podkladem pro projektovou dokumentaci je plán společných zařízení v rámci KoPÚ Prostřední Lhota. Rybník na potoce Radíč je navržen jako průtočný, s požerákem v nejnižším místě zátopy a s bočním nehrazeným bezpečnostním přelivem v pravém zavázání hráze, který je navržen na převedení Q100.
Předmět veřejné zakázky je členěn na následující stavební objekty
a provozní soubory:
SO-01- Úpravy ve zdrži a zemník
SO-02- Hráz
SO-03- Požerák, spodní výpust, patní drén, kádiště, loviště, schodiště a lávka na požerák
SO-04- Bezpečnostní přeliv, odpad od bezpečnostního přelivu a lávka
SO-05- Sadové úpravy

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy