Smlouva: Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4418
Datum uzavření smlouvy: 23.11.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 746 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 323 144,00

Název (předmět)

Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2018

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb licenční podpory a provozní podpory stávající elektronické spisové služby (ESS) v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., v rámci kterého bude dodavatel poskytovat pro období 2018 zejména následující plnění:

Standardní služby Maintenance:

• legislativní servis spočívající v zajištění souladu ESS s platnou legislativou;
• odstraňování problémů, chyb a poruch ESS + podpora provozu,
• právo užití nových verzí

Ad-hoc nákup rozvoje.


Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy