Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 05.10.2017 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodov u Domažlic a Pařezov
podlimitní Zadáno 14.09.2017 09.10.2017 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava
podlimitní Zadáno 14.09.2017 09.10.2017 10:00
Projektová dokumentace k polním cestám C5, C6 a tůně v k.ú. Dolní Oldříš
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 25.09.2017 13:00
Komplexní pozemkové úpravy Všestudy
podlimitní Zadáno 14.09.2017 11.10.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komárno
podlimitní Zadáno 13.09.2017 02.10.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Salačova Lhota
podlimitní Zadáno 13.09.2017 03.10.2017 09:00
Část 1) k.ú. Kokořov
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 18.10.2017 10:00
Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 18.10.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 18.10.2017 10:00
Zajištění servisu služebních vozidel KPÚ pro Pardubický kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 21.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čivice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 21.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hostějov II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 09:00
Projektové dokumentace společných zařízení KoPÚ
podlimitní Zadáno 04.09.2017 27.09.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 03.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016