Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení Košatka – l. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 12.06.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice
nadlimitní Zadáno 24.05.2017 17.07.2017 09:00
KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory
nadlimitní Zadáno 24.05.2017 27.06.2017 10:00
PD „Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3, k. ú. Nedachlebice“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 01.06.2017 09:00
Vypracování PD a zajištění AD pro realizaci interakčních prvků v k.ú. Krapice a Horní Ves u Mar. Lázní.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 07.06.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota
nadlimitní Zadáno 22.05.2017 26.06.2017 09:00
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2017 29.05.2017 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lesní Albrechtice
podlimitní Zadáno 18.05.2017 06.06.2017 10:00
Vyhotovení projektové dokumentace k realizaci polních cest C 5 v k.ú. Uhelná a C 19 a C 100 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 29.05.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatinice na Hané
nadlimitní Zadáno 16.05.2017 19.06.2017 10:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dražíč
nadlimitní Zadáno 15.05.2017 23.06.2017 09:00
Projektové dokumentace a autorský dozor - PSZ v k.ú. Bílka
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 26.05.2017 12:00
KoPÚ v k.ú. Radvanov, KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš a KoPÚ v k.ú Protivec s částmi k.ú. Žlutice a Záhořice
nadlimitní Zadáno 10.05.2017 26.06.2017 10:00
Komplexní pozemková úprava Šonov u Broumova
nadlimitní Zadáno 09.05.2017 12.06.2017 09:00
Dodávka drobné techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 15.05.2017 14:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016