Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 03.06.2015 14:00
Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Kamenný Újezd, k.ú. Jaronice, k.ú. Křenovice u Dubného, k.ú. Dubné a k.ú. Třebín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 01.06.2015 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Skršín
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2015 28.05.2015 09:00
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby – Polní cesty, úprava toku a příkopy v k.ú. Zátor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2015 26.05.2015 14:00
Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně
nadlimitní Zadáno 12.05.2015 29.06.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2015 18.05.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinka
podlimitní Zadáno 05.05.2015 29.05.2015 09:00
Kancelářský materiál pro KPÚ Zlínský kraj 5/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015 14.05.2015 10:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2015 11.05.2015 09:00
Vypracování KoPÚ v k.ú. Květinov a k.ú. Kvasetice u Květinova
podlimitní Zadáno 28.04.2015 20.05.2015 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skryje
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2015 20.05.2015 09:00
Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov, k.ú. Opalice, k.ú. Pašinovice
nadlimitní Zadáno 23.04.2015 15.06.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Mičovice
nadlimitní Zadáno 22.04.2015 17.06.2015 09:00
"Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic a Merboltice"
nadlimitní Zadáno 21.04.2015 22.06.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budčeves a k.ú. Nečas
nadlimitní Zadáno 18.04.2015 04.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016