Veřejná zakázka: PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 37541
Systémové číslo: P22V00000341
Evidenční číslo zadavatele: SP3360/2022/529101
Datum zahájení: 30.03.2022
Nabídku podat do: 13.04.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
PD vč. AD a GTP pro MVN 1 a cestu DC4 v k.ú. Ostroh.
Vodohospodářské opatření MVN 1 – SO 1, je navrženo na pozemku parcelní č. 987, o výměře 6618 m2, ve vlastnictví Obce Poustka.
Doplňková polní cesta DC4 – SO 2, délka cca 121 m, je navržena na p.p.č. 988 o výměře 1156 m2, ve vlastnictví Obce Poustka.
Součástí zakázky je rovněž zajištění manipulačního a provozního řádu vodohospodářského opatření, včetně potřebného zaměření, včetně podrobného GTP, včetně vyjádření dotčených orgánů a kladného projednání s Povodí Ohře s.p. Součástí zakázky je rovněž získání dat ČHMÚ a zařazení vodního díla do kategorie dle § 61, odst.4 zák.č. 254/2001Sb o vodách. Součástí zakázky je dále výkon autorského dozoru projektanta.
Budou uzavřeny dvě smlouvy o dílo:
-na vypracování PD
-na vykonávání AD

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 662 800 Kč bez DPH
  Z toho:
  -na vypracování PD: 627800,- Kč bez DPH
  -na vykonávání AD: 35000,- Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky