Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23736
Systémové číslo: P19V00001323
Evidenční číslo zadavatele: SP6643/2019-504201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-017134
Datum zahájení: 22.05.2019
Nabídku podat do: 02.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů (dále jen „KoPÚ-RP“) v katastrálním území Kotovice a v katastrálním území Záluží, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ-RP bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ-RP bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
KoPÚ-RP budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření.
Dílo bude dokončováno po dílčích částech, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb. a Metodickým návodem k provádění pozemkových (v aktuálním znění) . Výsledky jednotlivých dílčích částí budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Komplexní pozemkové úpravy budou probíhat na dvou katastrálních území. Výše uvedené komplexní pozemkové úpravy mají stejná zadání. S ohledem na charakter zakázky, její vzájemné provázání tj. navazující katastrální území, společné hranice, prolínání navrhovaných prvků PSZ, není zakázka dělena na části a bude zadána jednomu zhotoviteli. Na každou KoPÚ-RP bude uzavřena samostatná smlouva o dílo.

Výměra KoPÚ-RP v k.ú. Kotovice je cca 370 ha
Výměra KoPÚ-RP v k.ú. Záluží je cca 590 ha
Celkový rozsah KoPÚ-RP v k.ú. Kotovice a v k.ú. Záluží je cca 960 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 912 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky