Veřejná zakázka: KoPÚ v k.ú. Babiny I a v k.ú. Tašov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19177
Systémové číslo: P18V00002165
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ5094/2018-508101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-013085
Datum zahájení: 24.04.2018
Nabídku podat do: 07.06.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ v k.ú. Babiny I a v k.ú. Tašov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babiny I a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tašov (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Zakázka není dělena na části ve smyslu § 101 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každou KoPÚ). Pozemkové úpravy budou řešeny souběžně v samostatných obvodech (katastrální území na sebe bezprostředně navazují). Obě komplexní pozemkové úpravy mají stejná zadání.

Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Babiny I 291 ha. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Tašov 347 ha.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky