Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení KoPÚ v k.ú. Babiny I a v k.ú. Tašov
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2018 10:21:39
Předmět Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem - KoPÚ v k.ú. Babiny I a v k.ú. Tašov, mění a doplňuje zadávací dokumentaci dle § 99 odst. 1 zákona a v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, viz připojené soubory.
S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1.pdf (284.72 KB)
- Zadávací dokumentace.pdf (420.65 KB)
- 2a) Návrh SoD KoPU Babiny I.docx (61.52 KB)
- 2b) Návrh SoD KoPU Tašov.docx (60.72 KB)