Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Babiny I

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6446
Evidenční číslo: 867-2018-508101
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 884 070,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 279 725,00
Zadávací řízení: KoPÚ v k.ú. Babiny I a v k.ú. Tašov

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Babiny I

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babiny I a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tašov (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Zakázka není dělena na části ve smyslu § 101 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každou KoPÚ). Pozemkové úpravy budou řešeny souběžně v samostatných obvodech (katastrální území na sebe bezprostředně navazují). Obě komplexní pozemkové úpravy mají stejná zadání.

Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Babiny I 291 ha. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Tašov 347 ha.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy