Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: KoPÚ v k.ú. Babiny I a v k.ú. Tašov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babiny I a zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tašov (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Zakázka není dělena na části ve smyslu § 101 zákona, ale s vybraným zhotovitelem budou uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo (pro každou KoPÚ). Pozemkové úpravy budou řešeny souběžně v samostatných obvodech (katastrální území na sebe bezprostředně navazují). Obě komplexní pozemkové úpravy mají stejná zadání.

Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Babiny I 291 ha. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Tašov 347 ha.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Ing. Jan Kourek
e-mail: j.kourek@spucr.cz
tel: 702 126 601
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.06.2018 09:00
Datum zahájení: 24.04.2018 12:11
Odpovědné zadávání: