Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33834
Systémové číslo: P21V00001910
Evidenční číslo zadavatele: SP5287/2021-505101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-027621
Datum zahájení: 10.06.2021
Nabídku podat do: 29.06.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Líšnice u Kostelce včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce, zemědělského areálu, zastavěné území ve východní a severozápadní části k.ú. a velkých lesních komplexů v severovýchodní a jižní části k.ú. Do obvodu KoPÚ jsou zahrnuty některé menší lesní pozemky jako pozemky řešené dle §2 zákona, u kterých bude provedeno zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech. Předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ je 290 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 030 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky