Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Čermná v Krkonoších
nadlimitní Zadáno 17.07.2017 09:00
KoPÚ Úherce u Nýřan - dodatečné služby
nadlimitní Zadáno
Údržba nepronajatých pozemků v Moravskoslezském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění činností souvisejících se správou nemovitostí SPÚ, konkrétně činnosti související s nájmy/pachty nemovitostí pro Jihomoravský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění obstarávání provozu údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodařit SPÚ v Plzeňském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
Předběžný GTP pro KoPÚ v k.ú. Bezděkov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2022 06.06.2022 10:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2022 30.05.2022 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 22.06.2022 09:00
Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 08.06.2022 09:00
Výjezdní porada ředitelů KPÚ s vedením SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2022 30.05.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 28.06.2022 09:00
KoPÚ Mnichov u Lučního Chvojna
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 27.06.2022 09:00
Projektová dokumentace – LBC 423, LBK 745 s propojovací polní cestou C2 v k. ú. Stehelčeves
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2022 06.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 14.06.2022 09:00
Realizace polní cesty VC12-R a VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 07.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››