Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v: část I. - k.ú. Všechlapy u Libčevsi a části k.ú. Libčeves, část II. - k.ú. Krásný Dvůr a části k.ú. Kaštice a Chmelištná, část III. - k.ú. Strojetice u Podbořan"
nadlimitní Zadáno 18.12.2014 11.02.2015 09:00
Dodávka počítačových a serverových komponentů
VZ malého rozsahu Zadávání 15.12.2014 29.12.2014 10:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov
nadlimitní Zadáno 13.12.2014 05.02.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Světnov
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 04.02.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 09.02.2015 09:00
Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Libníč, k.ú. Rankov u Trhových Svinů, k.ú. Branišov u Dubného
nadlimitní Zadáno 11.12.2014 04.02.2015 09:00
Dodávka kalendářů a diářů pro ústředí SPÚ na rok 2015
VZ malého rozsahu Zadávání 05.12.2014 15.12.2014 12:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Debrník
nadlimitní Zadáno 02.12.2014 26.01.2015 09:00
KoPÚ – Domažlice 2014/RU
nadlimitní Zadáno 28.11.2014 04.02.2015 09:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby
nadlimitní Zadáno 28.11.2014 20.01.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stratov, Přerov nad Labem, Šlotava, Kostelní Lhota
nadlimitní Zadáno 25.11.2014 29.01.2015 09:00
Papír do ploteru
VZ malého rozsahu Zadávání 21.11.2014 02.12.2014 10:00
Dodávka kancelářského spotřebního materiálu pro KPÚ Středočeský kraj - 11.1/2014
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2014 01.12.2014 10:00
Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě
nadlimitní Zadáno 13.11.2014 05.01.2015 10:00
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Radimovice u Tábora
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 26.11.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016