Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječí - část 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 28251
Systémové číslo: P20V00000711
Evidenční číslo zadavatele: SP 1545/2020-523101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-031522
Datum zahájení: 28.05.2020
Nabídku podat do: 16.06.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječí - část 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) na části území v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Zaječí na ploše 289 ha na základě žádosti zejména katastrálního úřadu i vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdější právní úpravy a souvisejících právních předpisů, s cílem dokončit na části k.ú. Zaječí nedokončené přídělové řízení, prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky