Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice
nadlimitní Zadáno 02.06.2017 10.07.2017 09:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v okrese Šumperk - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 15.06.2017 10:00
Vypracování PD a zajištění AD na polní cesty a hospodářský sjezd v k.ú. Krapice, Horní Ves u Mar. Lázní, Palič a Chocovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 09.06.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín
nadlimitní Zadáno 31.05.2017 11.07.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova
nadlimitní Zadáno 30.05.2017 30.06.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Probulov
podlimitní Zadáno 29.05.2017 16.06.2017 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení Košatka – l. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 12.06.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice
nadlimitní Zadáno 24.05.2017 17.07.2017 09:00
KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory
nadlimitní Zadáno 24.05.2017 27.06.2017 10:00
Vypracování PD a zajištění AD pro realizaci interakčních prvků v k.ú. Krapice a Horní Ves u Mar. Lázní.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 07.06.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota
nadlimitní Zadáno 22.05.2017 26.06.2017 09:00
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - vícepráce
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2017 29.05.2017 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lesní Albrechtice
podlimitní Zadáno 18.05.2017 06.06.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatinice na Hané
nadlimitní Zadáno 16.05.2017 19.06.2017 10:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dražíč
nadlimitní Zadáno 15.05.2017 23.06.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016