Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeňovice a Hrzín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 29413
Systémové číslo: P20V00001872
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-020272
Datum zahájení: 11.06.2020
Nabídku podat do: 20.07.2020 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeňovice a Hrzín
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čeňovice a v katastrálním území Hrzín, okres Benešov, Středočeský kraj, včetně souvisejících geodetických prací a návrhu vodohospodářského díla (rybník) v k. ú. Hrzín. Výsledky pozemkové úpravy budou sloužit
k usnadnění racionálního hospodaření na zemědělských pozemcích a v lesích, zvýšení ekologické stability krajiny, zlepšení vodního hospodářství, obnově katastrálního operátu a ke krajinotvorné činnosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 237 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy