Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace real.společných zařízení k.ú.Kladníky-I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.12.2013 15.01.2014 09:00
Zajištění licenční a systémové podpory aplikací MISYS, PROLAND
podlimitní Zadáno 19.12.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chotilsko
podlimitní Zadáno 18.12.2013 30.01.2014 09:00
Rozšíření Centrálního ekonomického systému řízení (CESŘ) o změnové požadavky v rámci ekonomické, mzdové, personální a spisové agendy organizační složky státu
podlimitní Zadáno 17.12.2013
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Koclířov
nadlimitní Zadáno 16.12.2013 06.02.2014 09:00
Pozemkové úpravy v okrese Břeclav - 2013
nadlimitní Zadáno 12.12.2013 04.02.2014 09:00
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk
nadlimitní Zadáno 11.12.2013 05.02.2014 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holubice
nadlimitní Zadáno 05.12.2013 29.01.2014 09:00
KPÚ Bahno, Štipoklasy, Záboří nad Labem - návrhové práce
podlimitní Zadáno 04.12.2013 06.01.2014 09:00
Rozšíření Centrálního ekonomického systému řízení (CESŘ) o změnové požadavky
nadlimitní Zadáno 13.11.2013
Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013 - ČÁST D: Projektová dokumentace Lavičné - I. etapa
podlimitní Zadáno 21.10.2013
Kontrola a supervize projektových dokumentací vodohospodářských staveb s příslušností hospodaření SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2013 30.10.2013 12:00
Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013 - ČÁST E: Projektová dokumentace Horní Hynčina - I. etapa
podlimitní Zadáno 16.10.2013
Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013 - ČÁST C: Projektová dokumentace Moravská Kamenná Horka - I. etapa
podlimitní Zadáno 16.10.2013
Výběr dodavatele počítačů a monitorů pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadáno 11.10.2013 17.03.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016