Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Březová, Sehradice, Ublo, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000215
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 605
Systémové číslo: P14V00000605
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ606/2014-525101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 478279
Počátek běhu lhůt: 15.05.2014
Nabídku podat do: 02.07.2014 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Březová, Sehradice, Ublo, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březová, Sehradice, Ublo, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Dokumentace návrhů komplexních pozemkových úprav budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy, v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 325 240 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky