Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Březová, Sehradice, Ublo, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2630
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 459 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 555 511,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Březová, Sehradice, Ublo, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Březová, Sehradice, Ublo, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březová, Sehradice, Ublo, Želechovice nad Dřevnicí, Žlutava včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Dokumentace návrhů komplexních pozemkových úprav budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy, v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy