Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Lažany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17711
Evidenční číslo: 997-2022-505101
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 635 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 188 350,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Lažany

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Lažany

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Lažany u Doubravice a navazujících částí sousedních k.ú. Milčice u Čekanic a k.ú. Láz u Radomyšle včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce a navazující části sousedních katastrálních území Milčice u Čekanic a Láz u Radomyšle. Dále jsou do obvodu KoPÚ zahrnuty lesní pozemky jako pozemky řešené dle §2 zákona, u kterých bude provedeno zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech. Důvodem pro zahájení KoPÚ je upřesnění přídělů. Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ je 318 ha (z toho 317 ha pozemky řešené dle §2 a 1 ha pozemky neřešené dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy