Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 33067
Systémové číslo: P21V00001143
Evidenční číslo zadavatele: SP4247/2021-520203
Datum zahájení: 06.04.2021
Nabídku podat do: 20.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu a včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu dle smluv o dílo pro stavbu polních cest C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice a polních cest HC6 a HC9 a dva protierozní prvky v bloku EHP13 v k.ú. Proseč-Obořiště. Tyto prvky jsou v souladu se schválenými plány společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště.
Součástí veřejné zakázky je zajištění činnosti autorského dozoru projektanta při provádění stavby polních cest v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště. Smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta budou uzavřeny pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení aktualizace Projektové dokumentace dle aktuálního ceníku Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s. a to po dobu 3 let ode dne poskytnutí poslední části Projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 744 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy