Veřejná zakázka: Část 2 - Projektová dokumentace a autorský dozor na polní cesty v k.ú. Proseč-Obořiště

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 33069
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Projektová dokumentace a autorský dozor na polní cesty v k.ú. Proseč-Obořiště

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu a včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu dle smluv o dílo pro stavbu polních cest C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice.


Předpokládaná hodnota

  • 381 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kraj Vysočina

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy