Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště
Odesílatel Miroslava Smejkalová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 13:36:35
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
zadavatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov oznamuje, že zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště". Výzva k podání nabídek včetně všech jejich příloh je volně k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/vz00033067

S pozdravem Ing. Miroslava Smejkalová


Přílohy
- 1) Výzva k podání nabídek - PD Roučkovice, Proseč-Obořiště.pdf (404.32 KB)