Veřejná zakázka: Část 1 - Projektová dokumentace a autorský dozor na polní cesty v k.ú. Roučkovice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 33068
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Proseč-Obořiště

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Projektová dokumentace a autorský dozor na polní cesty v k.ú. Roučkovice

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu a včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu dle smluv o dílo pro stavbu polních cest HC6 a HC9 a dva protierozní prvky v bloku EHP13 v k.ú. Proseč-Obořiště.


Předpokládaná hodnota

  • 363 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kraj Vysočina

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy