Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavonice 08.07.2016
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa 08.07.2016
Protierozní příkop SP1 a rekonstrukce části polní cesty HC3 Mančice 08.07.2016
Realizace poldru a tří polních cest v k.ú. Hřibojedy 08.07.2016
Vzdělávací akce - Monitoring eroze zemědělské půdy 08.07.2016
Část 1 - Výkon TDI při realizaci stavby Protipovodňová opatření Pohořelice u Napajedel 07.07.2016
Část 2 - Výkon TDI při realizaci stavby Ochranná nádrž N1 v k.ú. Topolná a Komárov 07.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Češov a Liběšice 07.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradí u Jičína, k.ú. Hlásná Lhota a k.ú. Čejkovice u Jičína 07.07.2016
Realizace vodohospodářských opatření v k.ú. Horní Lánov 07.07.2016
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest HC3, HC8 a VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 07.07.2016
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest HC3, HC8 a VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 07.07.2016
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po dokončených pozemkových úpravách (z mapy DKM) 07.07.2016
Nákup GNSS zařízení: Část 2 – Dodávka 5 ks GNSS handheld zařízení 04.07.2016
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Rudka, lokalita "Židovky" 01.07.2016
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Rudka, lokalita Židovky 01.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v části k.ú. Osek nad Bečvou 01.07.2016
Nákup GNSS zařízení: Část 1 – Nákup zařízení pro podporu sběru terénních údajů 01.07.2016
Oprava hráze rybníka v k.ú. Podmokly u Úněšova 01.07.2016
Projektová dokumentace - Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Jinačovice, lokalita "Sever" 01.07.2016