Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci VZMR na stavební práce „Demolice stodoly na st.p.č. 352 v k.ú. Hoštka"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2014 22.09.2014 11:00
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Víchová nad Jizerou a Víchovská Lhota
nadlimitní Zadáno 13.09.2014 10.11.2014 09:00
Dodávka kancelářských potřeb pro ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 10.09.2014 19.09.2014 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brantice
nadlimitní Zadáno 10.09.2014 03.11.2014 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lešná a Vysoká u Valašského Meziříčí
nadlimitní Zadáno 09.09.2014 04.11.2014 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Těšany - nové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 09.09.2014 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bartošovice
nadlimitní Zadáno 02.09.2014 27.10.2014 09:00
Dopracování projektu KoPÚ v k.ú. Lhotice u Českých Budějovic
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2014 08.09.2014 13:00
Vykonávání běžné údržby nemovitostí na území hl. města Prahy a zajištění provozu ubytovny zaměstnanců SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2014
Demolice stodoly na st.p.č. 352 v k.ú. Hoštka
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2014 11.09.2014 12:00
Poskytování právních služeb spojených s poradenstvím v rámci všech agend přináležejících do kompetence Státního pozemkového úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2014 05.09.2014 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pňov, Předhradí a Libodřice
nadlimitní Zadáno 25.08.2014 03.11.2014 09:00
Polní cesty P2, Pv37 a interakční prvky zeleně IP35, IP39 v k.ú. Otrokovice
podlimitní Zadáno 20.08.2014 08.09.2014 09:00
Komplexní pozemková úprava-rekonstrukce přídělů v k.ú. Hořovičky,okr.Rakovník
nadlimitní Zadáno 18.08.2014 13.10.2014 09:00
KPÚ v okrese Kutná Hora-KPÚ Chlum, KPÚ Chmeliště, KPÚ Krasoňovice
nadlimitní Zadáno 06.08.2014 01.10.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016