Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přibice
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 26.11.2012 00:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Veliny
podlimitní Zadáno 13.09.2012 03.10.2012 10:00
Komplexní pozemková úprava Číhalín
podlimitní Zadáno 05.09.2012 19.09.2012 00:00
KPÚ Nedachlebice a Strání
nadlimitní Zadáno 22.08.2012 09.10.2012 13:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Plumlov, Žárovice, Soběsuky u Plumlova a Hamry
nadlimitní Zadáno 21.08.2012 09.10.2012 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tetčiněves a k.ú. Rochov u Tetčiněvsi
nadlimitní Zadáno 29.05.2012 01.10.2012 14:00
Komplexní pozemková úprava Rapotice
podlimitní Zadáno 24.05.2012 18.06.2012 00:00
KoPÚ v k.ú. Drážkov
podlimitní Zadáno 01.05.2012 17.05.2012 08:45
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Louňovice pod Blaníkem
nadlimitní Zadáno 16.04.2012 16.04.2013 12:00
Komplexní pozemková úprava Kosoř a Zlatníky
nadlimitní Zadáno 02.04.2012 02.04.2012 10:15
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Měnín
nadlimitní Zadáno 28.03.2012 22.05.2012 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Oldříš
podlimitní Zadáno 23.03.2012 23.04.2012 00:00
Komplexní pozemková úprava Teplice část 1 k.ú. Křemýž, část 2 k.ú. Malhostice, část 3 k.ú. Kučlín rozšíření o k.ú. Dřínek
nadlimitní Zadáno 21.03.2012 30.05.2012 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jítrava
nadlimitní Zadáno 13.03.2012 11.05.2012 14:00
KPÚ v k.ú. Vidochov
nadlimitní Zadáno 07.02.2012 07.02.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016