Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka a v k.ú. Damnov
nadlimitní Zadáno 01.04.2016 26.05.2016 12:00
„Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce polních cest RCV 1 v k.ú. Arneštovice, HPC 1 v k.ú. Bitětice, RCV 6 + RCV 9 + RCV 16 + NCV 4 v k.ú. Rodinov“.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2016 15.04.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Hluk
nadlimitní Zadáno 25.03.2016 12.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bošovice
nadlimitní Zadáno 24.03.2016 25.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kovalovice
podlimitní Zadáno 24.03.2016 19.04.2016 10:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivaň a Tytry
nadlimitní Zadáno 18.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 3) - k.ú. Milence
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 4) - k.ú. Dešenice
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
ČÁST 5) - k.ú. Žížnětice
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
KoPÚ v k.ú. Stará Lhota, Starý Láz, Milence, Dešenice a Žížnětice
nadlimitní Zadáno 17.03.2016 10.05.2016 10:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Komařice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 22.03.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 05.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Přepychy u Opočna
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 04.05.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Velká Zdobnice
nadlimitní Zadáno 10.03.2016 05.05.2016 09:00
KoPÚ v k. ú. Voltýřov
podlimitní Zadáno 04.03.2016 22.03.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016