Veřejná zakázka: Geodetické činnosti pro KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2023 - 2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 44937
Systémové číslo: P23V00003738
Evidenční číslo zadavatele: OZ/SZ SPU 354915/2023
Datum zahájení: 09.11.2023
Nabídku podat do: 20.11.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické činnosti pro KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2023 - 2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr více dodavatelů (minimálně 3), kteří budou po dobu účinnosti Rámcové dohody (dále jen „RD“) na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět geodetické služby v katastrálních územích Karlovarského kraje, ve smyslu zákona 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a to na podkladě činností Státního pozemkového úřadu, které vyplývají ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to za jednotkové ceny, které nabídli při uzavírání RD.
Jedná se zejména o vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků včetně předání vytyčených hranic v terénu, vyhotovování dokumentace o vytyčení hranic pozemků, stabilizace lomových bodů.
Vybraní dodavatelé budou vykonávat zeměměřické práce na základě podkladů katastru nemovitostí ČR, evidovaných ve všech jeho evidencích (nejenom katastru nemovitostí, ale i zjednodušené evidence PK, GP atd).
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření RD minimálně se třemi uchazeči. RD bude uzavřena na dobu určitou, ode dne podpisu RD do vyčerpání finančního limitu 1.954.700 Kč bez DPH, nejdéle však do 31. 12. 2026.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 954 700 Kč bez DPH
  Zadavatel si vyhrazuje, že jednotlivé výzvy k plnění budou zadávány dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele a předpokládaná hodnota zakázky nemusí být vyčerpána v plném rozsahu.

Místo plnění

 • Cheb
 • Sokolov
 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky