Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Ekonomická výhodnost nabídky dle ceny kritéria "Trvalé označení hranic pozemků dle § 91 odst. 1 Katastrální vyhlášky"
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Ekonomická výhodnost nabídky dle ceny kritéria "Trvalé označení hranic pozemků dle § 91 odst. 1 Katastrální vyhlášky"
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 20 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

200 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět