Veřejná zakázka: Zajištění provozu staveb k závlaze pozemků - Kanálu K5 a Kanálu K6

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 37054
Systémové číslo: P21V00005131
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 438191/2021
Datum zahájení: 08.12.2021
Nabídku podat do: 20.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu staveb k závlaze pozemků - Kanálu K5 a Kanálu K6
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k dodávce závlahové vody do HZZ a následně do navazujících zprivatizovaných částí závlahy Břeclav - Lanžhot „Kanál K5“ a k nadlepšení průtoků ve vodním toku Kyjovka „Kanál K6" v souladu se stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v souladu s příslušnou částí technických norem (zejména TNV 75 4933 (údržba závlahových zařízení), vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a v souladu s dalšími právními předpisy či rozhodnutími správních úřadů vztahujícími se na péči a provoz těchto vodních děl.
Předmět této veřejné zakázky je rozdělen do dvou (2) částí, přičemž každá z částí veřejné zakázky odpovídá geograficky místu plnění na stavbě vodního díla HZZ, na kterém bude dotčená část veřejné zakázky realizována. Jednotlivé části veřejné zakázky:
Část 1 - Zajištění provozu HZZ - Kanál K5
Část 2 - Zajištění provozu HZZ - Kanál K6

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 004 562 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy