Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Bělčicko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2143
Systémové číslo: P15V00000506
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ19466/2014-505101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 401041
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy Bělčicko
Počátek běhu lhůt: 12.02.2015
Nabídku podat do: 13.04.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Bělčicko
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích k.ú. Hostišovice, Podruhlí, Tisov, Újezdec u Bělčic a Závišín u Bělčic, vše obec Bělčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. V každém katastrálním území je vedeno samostatné řízení o pozemkových úpravách. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 138 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KPÚ pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 493/80
370 01 České Budějovice
kancelář č. 701

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy