Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov
Odesílatel Hana Fornbaumová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 09:10:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel obdržel dne 20.02.2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Sdělení zadavatele společně s předmětným dotazem je přílohou této zprávy.

S pozdravem
Fornbaumová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace I - Svrabov_p.pdf (354.01 KB)
- Příloha č. 1 – Studie protierozních a protipovodňové ochrany v povodí vodní nádrže Jordán.pdf (115.34 KB)