Veřejná zakázka: PD Polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1 v k.ú. Bartošovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 42004
Systémové číslo: P23V00000807
Evidenční číslo zadavatele: PD/2023
Datum zahájení: 08.03.2023
Nabídku podat do: 22.03.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1 v k.ú. Bartošovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace pro stavbu – „Realizace SZ v k.ú. Bartošovice - polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1“, která obsahuje prvky podle zpracovaného plánu společných zařízení, a to suchou nádrž SN1, hlavní polní cestu C21 a vedlejší polní cestu C54 včetně všech souvisejících propustků, sjezdů a prvků liniové výsadby k těmto polním cestám. Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu budoucích veřejných zakázek na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zajištění podrobného inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu (dále „GTP“). Zajištění stavebního povolení.

Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta.
Předmět veřejné zakázky je dělen na 2 části. Pro celý předmět plnění však bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny 2 smlouvy o dílo na jednotlivá plnění, tj. smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. zpracování GTP a vč. zajištění stavebního povolení a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky