Veřejná zakázka: Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VC 23 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 41994
Systémové číslo: P23V00000797
Evidenční číslo zadavatele: PD/SP2705/2023-504202
Datum zahájení: 06.03.2023
Nabídku podat do: 21.03.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VC 23 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace pro vedlejší polní cestu VC 23 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem a zajištění výkonu služeb autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci výše uvedenou polní cestu.
Vedlejší polní cesta VC 23, P 4,0/20 (3,5 m + 2 x 0,25 m), délka 451 m) je v rámci KoPÚ navržená jako novostavba, zpevněný povrch – asfaltový kryt. Polní cesta je situována do KN parcely p. č. 3611 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem. Polní cesta je napojena na silnici II/189 a vede souběžně s ní. Návrh průběhu polní cesty bude projektován včetně napojení na silnici II. třídy na parcele KN p. č. 3590 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem. V rámci realizace bude nahrazena zeleň vykácena v průběhu stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH
  Dílčí rozdělení finančních nákladů podle činnosti:
  PH na činnost vyhotovení PD: 220 000 bez DPH
  PH na činnost AD na stavbě: 30 000 bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky