Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VC 23 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2023 13:28:09
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážený dodavateli,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VC 23 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem. Výzva včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele v záložce zadávací dokumentace.
S pozdravem
Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_PD a AD_VC 23 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem_podpis.pdf (497.99 KB)