Veřejná zakázka: Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33204
Systémové číslo: P21V00001280
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-027072
Datum zahájení: 13.05.2021
Nabídku podat do: 15.06.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající polní cesty (Mlýnská cesta). Jedná se o účelovou komunikaci, polní cestu o celkové délce 2 466 m.
Polní cesta je navržena v kategoriích: P 6,0/30 do km 0,692, následně P 5,5/30 od km 0,692 do 2,466. Povrch asfaltobetonový, v některých úsecích z betonových panelů. V trase cesty jsou 3 trubní propustky a 4 výhybny.
V rámci SO 800 jsou navrženy nové výsadby. Jedná se především o liniovou zeleň podél cesty, tj. stromy, ev. podsadby. Součástí zakázky je i následná péče o vysázenou zeleň po dobu 3 let.
K odvedení srážkových vod z cestního příkopu u hlavní polní cesty HPC6 do recipientu – Týnického potoka slouží příkop PK1. Celková délka příkopu je 510,20 m. Odvodňovací příkop je navržen jako zatravněný, pouze ve dvou úsecích o celkové délce 230 m je s opevněním z polovegetačních tvárnic z důvodu vyššího podélného sklonu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 903 851 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky