Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II
Odesílatel Jitka Kučerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2021 08:45:35
Předmět Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Vážení dodavatelé,
posílám Vám Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku: Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II. společně se zadávací dokumentací. Ostatní přílohy jsou umístěny na profilu zadavatele v části zadávací dokumentace.
S pozdravem
Ing. Jitka Kučerová


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_Brezany_II_HPC6_podepsano.pdf (279.41 KB)
- Zadavaci_dokumentace_Brezany_II_HPC6_V5_bez_rev_final_podepsano.pdf (459.00 KB)